Начало

Авариен ключар и автоключар:
0886 210 328

Обезопасяване на превозни средства с Mul-t-lock Hockey Puck
      Обезопасяване на превозни средства с Mul-t-lock Hockey Puck

      Обезопасяване на превозни средства с Mul-t-lock Hockey Puck Обезопасяване на превозни средства с Mul-t-lock Hockey Puck


- Security и high security катинарът и планките за катинар Mul-t-lock Hockey Puck са най-надеждният и сигурен способ за заключване на бусове, пикапи, каравани и други стандартни превозни средства.
- Обезопасяването на превозни средства, превозващи:
    * ТЕХНИКА
    * ЕКИПИ ЗА МОНТАЖ НА КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА
    * ЦИГАРИ
    * ГОРИВА
    * ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
    * НАПИТКИ
    * ОФИС КОНСУМАТИВИ
    * ЛЕСНО ПРЕНОСИМИ ЦЕННИ ТОВАРИ
    * ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
    * ЕКИПИ ЗА ПРЕКАРВАНЕ НА МРЕЖИ
    * ОПТИЧНИ КАБЕЛИ
    * ХАРДУЕР
    * ДРУГИ ТОВАРИ С ВИСОКА СТОЙНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЛЕСНО ПРЕНАСЯНЕ ПРИ КРАЖБА ОТ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
- Обезопасяването на стандартни бусове и пикапи за пренос е напълно възможно - отварянето на вратите на превозните средства и измъкването на товара е възможно само в киното, тук имаме Mul-t-lock Hockey Puck.
- Разгледайте Mul-t-lock Hockey Puck в секция Катинари в продуктовото меню!