Начало

Авариен ключар и автоключар:
0886 210 328

Oбезопасяване на контейнери с Mul-t-lock Container Lock
      Oбезопасяване на контейнери с Mul-t-lock Container Lock

      Oбезопасяване на контейнери с Mul-t-lock Container Lock Oбезопасяване на контейнери с Mul-t-lock Container Lock


- Престъпленията с кражби от превозими контейнери нарастват.Изчислените годишни загуби от кражби на карго товари са между 30-50 млр. долара (източник: ICCs International Maritime Bureau).
- С нарастването обема на международната търговия, нарастват и опитите за кражба на карго при транспорт (кораби, жп, камиони).
- Контейнерите достигат техните дестинации с непокътнато запечатване, но с липсващо съдържание.
- За борба с тези престъпления, застрахователните компании препоръчват редовен преглед и подобряване на системите за сигурност, включително физическата охрана на терминали и депа.
- ЗАЩО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРОДУКТИ НЕ РЕШАВАТ ПРОБЛЕМА:
    * МЕХАНИЧНИ БРАВИ ЗА КОНТЕЙНЕРИ: недостатъчно здрави, неприспособими за различни приложения
    * УПЛЪТНЕНИЯ, ЗАВАРКИ, ПЛОМБИ: ниско ниво на сигурност, лесни за имитация
    * ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНИ БРАВИ: деликатни, скъпи, ниско ниво на сигурност
- РЕШЕНИЕ, КОЕТО РАБОТИ:
    * MUL-T-LOCK CONTAINER LOCK
- Заключване, проектирано да заключва и обезопасява контейнери срещу потенциална кражба.
- Ефективно захващане за съществуващите вертикални пръти.
- Приложимо за контейнери за съхранение, карго контейнери и камион-контейнери.
- Може да бъде монтирано на различни типове контейнери, благодарение на гъвкава система за регулация.
- Може да бъде доставено в различни размери в зависимост от нуждите.
- Яка структура, предназначена за издръжливост на тежки товари и режим на работа.
- Интегрира се с Mul-T-Lock High Security Hasp Lock.
- Ниво на сигурост: Grade 6 - най-високото по европейска норма EN 12320
- Надежден механизъм
- Опции за мастериране на патрона в система