Начало

Авариен ключар и автоключар:
0886 210 328

Система централен патрон - CENTRAL CYLINDER
      CC - CENTRAL CYLINDER Система централен патрон


- Поради конфигурацията си система централен патрон е подходяща за жилищни кооперации, блокове и комплекси, където определен брой независими един от друг потребители използват собствените си ключове, за да опепират с общи помещения като вход, гаражи, мазета и пр.
- По желание се добавя ключ за поддържане на общите части - отоплителни помещения, климатични инсталации и др.